Mặt bằng căn hộ Homyland 3 có hợp lý không ?

homyland 3