Giá bán và phương thức thanh toán dự án Homyland có hợp lý không ?

homyland 3